אסף פולינובסקי -על זכויות מיוחדות לאזרחים וותיקים

האם תרצו לדעת יותר על התנאים המיוחדים לכם?

רוצים הסבר אישי בנושא ייעוץ פיננסי מותאם לגיל +60

על נושא תיקון 190 לגבי קצבה מוכרת – שמעתם?

חשוב להכיר קודם את הזכויות המיוחדות של אזרחים וותיקים. האם אתם יודעים מהו תיקון 190? האם אתם רוצים לדעת כיצד זה יכול להועיל לכם? קראו את המידע הבסיסי על התנאים המיוחדים כאן למטה.  

תנאים מצטברים למשיכה

גיל 60 לפחות – קבלה בפועל של קצבת מינימום ( 4,300 ₪ בשנת 2015 ) מהמוצרים הפנסיוניים האחרים

יתרונות מיסוי

  • משיכה הונית: חייבת במס נומינלי בשיעור 15% על הרווחים (לעומת 25% ריאלי באפיקים אחרים)
  • משיכה כקצבה: פטור ממס ללא תקרה – הן על הקרן והן על הרווחים גובה הקצבה –  בהתאם למסלול הקצבה שנבחר ולפי המקדם במועד העברת הכספים לקצבה.

 מוטבים

פטירה של העמית לפני גיל 75 –  הקרן והרווחים עוברים למוטבים בפטור מלא מתשלום מס. פטירה של העמית אחרי גיל 75 – משיכה חד פעמית ע"י המוטבים- 15% מס נומינלי על הרווחים(ממועד ההפקדה של המוריש)

תפריט נגישות